info


zasoby strony zgromadzone są w albumach nadrzędnych np. 2022 b&w, które zawierają albumy z fotosami - 2022_0309_10

sposób archiwizacji zasobów strony: fotoalbum
rok_data
(nazwa albumu)
2019_0121_   
= XXXX (rok)_YYZZ (miesiącdzień)
2019_012122_    = XXXX (rok)_YYZZZZ (miesiącdzieńdzień)
2019_0121_22_    = XXXX (rok)_YYZZ_ZZ (miesiącdzień_dzień)

sposób archiwizacji zasobów strony: fotoalbum i fotos
rok_data
(nazwa albumu)_nazwafotosu.typ
2019_0121_DSC03541.jpg    = XXXX (rok)_YYZZ (miesiącdzień)_nazwapliku.typ pliku
2019_012122_DSC03541.jpg    = XXXX (rok)_YYZZZZ (miesiącdzieńdzień)_nazwapliku.typ pliku
2019_0121_22_DSC03541.jpg    = XXXX (rok)_YYZZ_ZZ (miesiącdzień_dzień)_nazwapliku.typ pliku


motorem do wyświetlania zasobów strony jest wtyczka WP Photo Album Plus
funkcje klawiszy obrazu powiększonego:
d – informacja     f – tryb obrazu     n – następny obraz p – poprzedni obraz     s – start/stop pokaz slajdów (slide show)      q , x – wyjście
mogą występować pewne niedogodności w nawigowaniu WPPA Plus, gdy korzystasz z mobilnego komputera typu: tablet, smartfon, etc.


e-mail: streetfoto@gepart.pl           www.gepart.pl
1963-2019/2022 © copyright by FWM/fotoulicznik: fotosy umieszczone na stronie www.ulicznik.gepart.pl (www.gepart.pl/ulicznik)
objęte są prawami autorskimi


fotoulicznik in aktion jetz ist, foto: Erazm W.Felcyn http://www.felcyn.eu

fotoulicznik in aktion jetz zwei ist, foto: unknown master ;https://kultura.trojmiasto.pl/Gala-wreczenia-Galionow-Gdynskich-imp520001.html

wyszukiwarka: wybierz kryteria